Råd og tips

Betongkvalitet

Fasthetsklasse B20 med noe redusert steinmengde vil gi tilstrekkelig kvalitet for vanlige kjeller- og grunnmur-gulv. 
Gulv som utsettes for hard belastning, slitasje eller gjentatt frost og tining, bør utføres i noe bedre kvalitet. 
Konsistens og steinstørrelse avgjøres på grunnlag av støpemetode, evt. armering og tykkelse på konstruksjonen. Det bør også vurderes hvorvidt miljøpåvirkningene er av en slik art at de bør tas hensyn til.